หวยรัฐบาลไทย

X
X
X
X
X
X

3 ตัวหน้า
X
X
X

,

X
X
X
3 ตัวท้าย
X
X
X

,

X
X
X
3 ตัวบน
X
X
X
2 ตัวล่าง
X
X